Απέκρυψαν τα στοιχεία για χιλιάδες εκκρεμείς συντάξεις

Χωρίς να έχουν διευθετηθεί χιλιάδες εκκρεμείς συντάξεις κλείνει το δεύτερο τρίμηνο, κρατώντας χιλιάδες συνταξιούχους χωρίς τις απολαβές που δικαιούνται, με τον ESM να υποδεικνύει στην Ελλάδα, ότι η εν λόγω…