Η τύχη και η μέριμνα

ΑΠΟΨΗ / ΑΝΑΛΥΣΗ
by ThePressProject
Όροι χρήσης
Δεν υπάρχουν φυσικές καταστροφές, λένε. Ο κίνδυνος είναι πάντοτε συνδυασμός τυχαίου και ευπάθειας. Η φυσική καταστροφή είναι ανάμεικτη: είναι πάντα μισή κοινωνική καταστροφή. Πώς και πόσο θα τη συζητήσουμε ως το ένα ή το άλλο, είναι ζήτημα πολιτικό και φιλοσοφικό. Αυτή την κουβέντα ξανασκεφτόμουν σε μια περιήγηση στο Μάτι, σε μια αποτυχημένη απόπειρα εθελοντισμού.