Γιατί όχι λοιπόν, Δημοκρατία της Μακεδονίας;

ΑΠΟΨΗ / ΑΝΑΛΥΣΗ
by ThePressProject
Όροι χρήσης
Η διαδικασία δημιουργίας της συνθήκης των Πρεσπών από τις κυβερνήσεις Αθηνών και Σκοπίων, υπήρξε ο καταλύτης στο να ξεθαφτεί το ξεχασμένο έως τότε, τσεκούρι του πολέμου που καλά έκρυβαν οι μεγάλες μάζες πολιτών των δύο αυτών χωρών, τουλάχιστον για μία περίπου δεκαετία. Το ζήτημα της ονομασίας της γείτονος σε καμία περίπτωση δεν είναι νέο, μία ουσιαστική διεργασία επίλυσής του (με τους οποιουσδήποτε όρους από τις εμπλεκόμενες πλευρές) όμως είναι πρωτόγνωρη, ακριβώς λόγω του ότι επειδή εντάσσεται στα λεγόμενα ‘’εθνικά θέματα’’, η οποιαδήποτε παρέκκλιση από την κυρίαρχη αφήγηση (της εκάστοτε χώρας) μπορεί να αποβεί εξαιρετικά επιζήμια για όσες φωνές διατρανώνουν το ανάστημά τους, παλεύοντας να αντιταχθούν στην επικρατούσα νόρμα.