Ασκούμενοι με δόσεις... ΕΣΠΑ

ΑΠΟΨΗ / ΑΝΑΛΥΣΗ
by ThePressProject
Όροι χρήσης
«Ανάσα για τους ασκουμένους η αμοιβή τους μέσω ΕΣΠΑ». Ενόψει της αναθεώρησης του Κώδικα Δικηγόρων, προωθείται η αναμόρφωση του θεσμού της άσκησης προς την κατεύθυνση της καθιέρωσης αθροιστικά 12μηνης πρακτικής άσκησης στο Δημόσιο (Δικαστήρια ή Εισαγγελίες της χώρας) και 6μηνης άσκησης στον Ιδιωτικό Τομέα (Δικηγορικά γραφεία). Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται προσπάθεια να κατοχυρωθεί ευρωπαϊκή χρηματοδότηση (ΕΣΠΑ) για τη δημιουργία 2.400 θέσεων πρακτικής άσκησης σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα υπό αμοιβή. Η μισή αλήθεια - το ολόκληρο ψέμα.