Επισήμως και εκτός ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς η Βρετανία

Τη θέση της Μεγάλης Βρετανίας στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά πήρε μαζί του το 2020, καθώς η νησιωτική χώρα αποχώρησε στις 11 μ.μ. το βράδυ της Πέμπτης 31 Δεκεμβρίου, παύοντας έτσι……