Επίθεση της ΝΔ στην Απεργία με αναφορές σε «υποκινητές» και αιτήματα εκτός «λογικής»

Αιτήματα όπως η 13η και 14η σύνταξη αλλά και η κοινωνική ασφάλιση, υγεία – πρόνοια για όλους, αποκλειστικά δημόσια, δωρεάν και υποχρεωτική, είναι «υποκινούμενα» και «εκτός λογικής» σύμφωνα με την…