Οι πρώην εργαζόμενοι της Ελευθεροτυπίας στους δρόμους ζητούν να βρεθεί τώρα λύση για τα δεδουλευμένα τους

Εννέα χρόνια μετά το κλείσιμο της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία», περίπου 850 εργαζόμενοι δεν έχουν καταφέρει να λάβουν μέρος των δεδουλευμένων και των αποζημιώσεων τους. Μετά από πολυετή και επίπονο δικαστικό αγώνα,……