Είμαστε όλες και όλοι ΚΕΘΕΑ

Το ΚΕΘΕΑ το γνώρισα την δεκαετία του 1990, αρχικά ως εκπαιδευόμενη στις δομές του και αργότερα ως η ίδια πλέον στέλεχος πρόληψης και θεραπευτικό προσωπικό σε «στεγνό» πρόγραμμα του ΟΚΑΝΑ…