Κριτική της Έκθεσης Πισσαρίδη

του Αντώνη Λιάκου «ὁ ἄναξ, οὗ τὸ μαντεῖόν ἐστι τὸ ἐν Δελφοῖς, οὔτε λέγει οὔτε κρύπτει ἀλλὰ σημαίνει» (Ηράκλειτος ) Την  Έκθεση Πισσαρίδη πρέπει να τη  δούμε μαζί με άλλα……