Λιλιπούπολη, Χώρα Μαγική ( ; ) : Σκιαγραφώντας την ακροδεξιά στη Λέσβο

Το ThePressProject σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα Disinfaux Collective (Twitter) παραθέτουν μέσα από πέντε κείμενα μια εμπεριστατωμένη σκιαγράφηση της ακροδεξιάς στο νησί της Λέσβου αλλά και των συνδέσεων που αυτή έχει με αιρετούς σε τοπικό (και όχι μόνο) επίπεδο. Το χρονολογικό ταξίδι που για λόγους οικονομίας έγινε από το 2015 μέχρι και τους τελευταίους μήνες του 2020 βρίθει πληγών τις οποίες και ο πιο αισιόδοξος ιστορικός του μέλλοντος δεν θα μπορούσε -εύκολα- να προσπεράσει, βρίσκοντας συνεχώς μπροστά του ένα μοτίβο όλο και κλιμακούμενης έντασης και προχωρημένης ακροδεξιάς σήψης.

Special Report

Λιλιπούπολη, Χώρα Μαγική( ; ) : Σκιαγραφώντας την ακροδεξιά στη Λέσβο (μέρος 1ο)

Αν υποθετικά το κεφάλαιο Χρυσή Αυγή έφτασε στο τέλος του, στο βιβλίο της ακροδεξιάς υπάρχει χώρος να χυθεί ακόμα πολύ μελάνι για ομάδες και δίκτυα που εμφανίζονται σε συγκεκριμένες χρονικές…

Αναλυτικά

Special Report

Λιλιπούπολη, Χώρα Μαγική( ; ) : Σκιαγραφώντας την Aκροδεξιά στη Λέσβο (μέρος 2ο)

Αν υποθετικά το κεφάλαιο Χρυσή Αυγή έφτασε στο τέλος του, στο βιβλίο της ακροδεξιάς υπάρχει χώρος να χυθεί ακόμα πολύ μελάνι για ομάδες και δίκτυα που εμφανίζονται σε συγκεκριμένες χρονικές…

Αναλυτικά

Special Report

Λιλιπούπολη, Χώρα Μαγική ( ; ) : Σκιαγραφώντας την ακροδεξιά στη Λέσβο (μέρος 3ο)

Αν υποθετικά το κεφάλαιο Χρυσή Αυγή έφτασε στο τέλος του, στο βιβλίο της ακροδεξιάς υπάρχει χώρος να χυθεί ακόμα πολύ μελάνι για ομάδες και δίκτυα που εμφανίζονται σε συγκεκριμένες χρονικές…

Αναλυτικά

Special Report

Λιλιπούπολη, Χώρα Μαγική( ; ) : Σκιαγραφώντας την ακροδεξιά στη Λέσβο (μέρος 4ο)

Αν υποθετικά το κεφάλαιο Χρυσή Αυγή έφτασε στο τέλος του, στο βιβλίο της ακροδεξιάς υπάρχει χώρος να χυθεί ακόμα πολύ μελάνι για ομάδες και δίκτυα που εμφανίζονται σε συγκεκριμένες χρονικές…

Αναλυτικά

Special Report

Λιλιπούπολη, Χώρα Μαγική ( ; ) : Σκιαγραφώντας την ακροδεξιά στη Λέσβο (μέρος 5ο)

Αν υποθετικά το κεφάλαιο Χρυσή Αυγή έφτασε στο τέλος του, στο βιβλίο της ακροδεξιάς υπάρχει χώρος να χυθεί ακόμα πολύ μελάνι για ομάδες και δίκτυα που εμφανίζονται σε συγκεκριμένες χρονικές…

Αναλυτικά