Μια πρώτη αποκρυπτογράφηση της απόφασης της Χάγης

Το διεθνές δικαστήριο αναγνώρισε το δίκαιο της προσφυγής της Νοτίου Αφρικής κατά του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντάς την «εύλογη». Η απόφαση είναι νομικώς δεσμευτική για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.