Μνήμη Πατρίς Λουμούμπα

Στις 17 Ιανουαρίου του 1961, ο ηγέτης του αντιαποικιοκρατικού παναφρικανικού κινήματος, Πατρίς Λουμούμπα, εκτελέστηκε, διαμελίστηκε και τα μέλη του διαλύθηκαν στο οξύ. Το τελευταίο γραπτό του κείμενο, μια επιστολή προς…