Οι γυναίκες της Χιλής στη Βίλλα Γκριμάλντι και στην Βέντα Σέξυ

«Υπάρχει μια παιδαγωγική μέθοδος στην αποικιοκρατική λογική, που διδάσκει πως το γυναικείο κορμί είναι η πρώτη περιοχή που πρέπει να κατακτήσει ο αποικιοκράτης. Μια παιδαγωγική μέθοδος που κληρονομεί – και…