Φάρμα των ζώων

Πρόγραμμα Μετάδοσης

Κάθε μέρα από τις 5-6.

Κάθε μέρα, από τις 5 ώς τις 6, ο Θάνος Καμήλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής σχολιάζουν την πολιτική επικαιρότητα, ελληνική και διεθνή, το ασιατικό ποδόσφαιρο και τις παραξενιές της πλατφόρμας των σχολιαστών.

Μεταδόσεις