Σενάρια αναπροσαρμογής των ρυθμίσεων για τα χρέη της πανδημίας, υπό το βάρος της οικονομικής αβεβαιότητας

Τα προβλήματα ρευστότητας στην αγορά και το κλίμα αβεβαιότητας φαίνεται ότι δημιουργούν την ανάγκη για νέο πλαίσιο εξόφλησης των οφειλών στην Εφορία με το υπουργείο Οικονομικών να προσανατολίζεται στις 60-72…