Σηάτλ: Δικαστικό τέλος στην Ελευθερία του Τύπου

Και τα πέντε ΜΜΕ του Σηάτλ που έχουν υλικό από την πορεία του Μαϊου στη μεγαλύτερη πόλη της πολιτείας της Ουάσιγκτον, υποχρεούνται να το παραδώσουν στην αστυνομία, για να μπορέσει……