«Σκανδαλώδεις» τροπολογίες για προμήθειες της ΕΥΠ και δαπάνες μετακλητών στην Πολιτική Προστασία

Ερωτήματα δημιουργούν δύο τροπολογίες της κυβέρνησης σχετικά με το καθεστώς διαφάνειας και δαπανών δημοσίου χρήματος. Η πρώτη τροπολογία αφορά την μεταφορά υπηρεσιών της ΕΥΠ στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας αλλά και…