ΘΕ.ΑΜ.Α.: Το πρωτοποριακό θεατρικό εγχείρημα ανάπηρων ηθοποιών με διεθνή αναγνώριση

Το μοναδικό επαγγελματικό θέατρο στην Ελλάδα που αποτελείται από ηθοποιούς με αναπηρία στην κύρια σύνθεσή του, το ΘΕ.ΑΜ.Α. (Θέατρο Ατόμων με Αναπηρία), επιχειρεί και καταφέρνει σταδιακά τα τελευταία οκτώ χρόνια…