«Το νέο ασφαλιστικό επιχειρεί να αποδομήσει την κοινωνική ασφάλιση σε βαθμό που δεν τόλμησε να κάνει άλλο σχετικό νομοσχέδιο από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα»

«Το νέο ασφαλιστικό που προωθεί η κυβέρνηση επιχειρεί να αποδομήσει την κοινωνική ασφάλιση σε βαθμό που δεν τόλμησε να κάνει κανένα άλλο σχετικό νομοσχέδιο από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Για…