Ζαν Μισέλ Σπηζερ: Είναι αυτονόητο ότι τα ευρήματα της Βενιζέλου πρέπει να μείνουν στη θέση τους

Ο Ζαν Μισέλ Σπηζερ, μεταξύ των πιο διακεκριμένων Βυζαντινολόγων της εποχής μας, με ειδίκευση στην Θεσσαλονίκη της παλαιοχριστιανικής περιόδου, μοιράζεται την αγωνία του για τα αρχαία του σταθμού Βενιζέλου.