Στοιχεία σχετικά με το προσωπικό των ΔΟΥ είχε ζητήσει ο βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Βασίλης Καπερνάρος, ο οποίος σε ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς το υπουργείο Οικονομικών ανέφερε ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού στις ΔΟΥ.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Οικονομικών, από τον Ιούνιο του 2012 και έως τις 8 Οκτωβρίου 2013 παραιτήθηκαν λόγω συνταξιοδότησης από τις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών 897 εφοριακοί υπάλληλοι και απολύθηκαν αυτοδικαίως, ομοίως λόγω συνταξιοδότησης, 46 εφοριακοί υπάλληλοι.

Ωστόσο, από 1ης Ιανουαρίου 2012 έως και σήμερα διορίστηκαν και ανέλαβαν καθήκοντα σε οργανικές θέσεις υπαλλήλων κλάδου εφοριακών του υπουργείου Οικονομικών, μέσω ΑΣΕΠ, 449 υπάλληλοι.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη είναι η ολοκλήρωση διαδικασίας διορισμού, βάσει της τελευταίας προκήρυξης για την πρόσληψη 52 υπαλλήλων. Επίσης, με τις διατάξεις του Ν. 2643/98 έγινε πρόσληψη οκτώ υπαλλήλων.