Όπως αναφέρει σε έρευνα της η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), δηλώθηκαν συνολικά στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις 177 ζημιές επί των ασφαλίσεων περιουσίας, με ποσό πρώτης εκτίμησης για αποζημίωση της τάξης των 11,6 εκατ. ευρώ και συνεπώς με τη μέση δηλωθείσα ζημία να φθάνει τα 65.833 ευρώ.
 
Οι περισσότερες ζημιές έχουν καταγραφεί στη Μάνδρα, σύμφωνα με την ΕΑΕΕ. Συγκεκριμένα, το 62,1% του πλήθους των ζημιών καταγράφεται στη Μάνδρα, 17,5% στη Νέα Πέραμο, 8,5%  στην Ελευσίνα, 7,9% στα Μέγαρα και 4% στη Μαγούλα.
 
Ως προς τις ασφαλίσεις αυτοκινήτων, δηλώθηκαν συνολικά στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις της έρευνας 149 ζημιές με ποσό πρώτης εκτίμησης για αποζημίωση της τάξης των 651.000 ευρώ, άρα η μέση δηλωθείσα ζημία φθάνει τα 4.370 ευρώ.
 
Στην έρευνα της ΕΑΕΕ συμμετείχαν 27 ασφαλιστικές επιχειρήσεις – μέλη της Ένωσης, οι οποίες εκτιμάται ότι αθροίζουν το 99% της παραγωγής ασφαλίστρων των ασφαλίσεων περιουσίας.