Το δημοσίευμα του Ελ.Τύπου συνοδεύεται από σχετικό έγγραφο – προτροπή του υπουργείου Εργασίας και αναφέρει ότι η μεταφορά ρευστών διαθεσίμων (μετρητά) είναι υποχρεωτική από το νόμο 4323/2015. Ο όρος που φαίνεται να έθεσε το ΙΚΑ για να προχωρήσει στη μεταφορά των 150 εκατ. ευρώ είναι να ξαναπάρει το ποσό αυτό στις 25 του μήνα για να μπορέσει να συμπληρώσει τα χρήματα που απαιτούνται για την πληρωμή των συντάξεων.

Στο έγγραφο του ΙΚΑ και προκειμένου να πειστούν τα μέλη του Δ.Σ. στη μεταφορά των 150 εκατ. ευρώ αναφέρεται ότι «επειδή υπάρχουν ταμειακά διαθέσιμα που ξεπερνούν τις τρέχουσες υποχρεώσεις του επόμενου δεκαπενθημέρου και δεν υφίσταται ανάγκη ταμειακής διευκόλυνσης για την πληρωμή των συντάξεων, καλείστε να εγκρίνετε τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην Τράπεζα της Ελλάδος κάθε μήνα έως την καταβολή των συντάξεων».

Το ρίσκο όμως από την υποχρεωτική μεταφορά των ρευστών διαθεσίμων στο λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης του Δημοσίου, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα,  είναι ότι το Δημόσιο θα πρέπει να έχει επαρκή διαθέσιμα για να αποδώσει το ποσό που δανείστηκε και επιπλέον να καταβάλει και τους τόκους, που κινούνται σε επίπεδα του 3,3%.