Καταταχτείτε, μας έλεγαν! Ευτυχώς με τους Ολυμπιακούς του 2004 και την οικονομία σώσαμε και τo καλό όνομα της χώρας (http://bit.ly/cSmfDf)