Όπως αναφέρει η ανακοίνωση , χιλιάδες άτομα, συμπεριλαμβανομένων ηλικιωμένων, πασχόντων από χρόνιες παθήσεις, παιδιών, εγκύων, νέων μητέρων και ατόμων με αναπηρία, «είναι παγιδευμένα υπό άθλιες συνθήκες επικίνδυνου συνωστισμού στα νησιά εν μέσω πανδημίας».

Επιπλέον, οι οργανώσεις υπογραμμίζουν ότι όσοι διαμένουν στα Hot Spot αντιμετωπίζουν πολύ κακές συνθήκες υγιηνής καθώς η πρόσβαση σε τρεχούμενο νερό είναι εξαιρετικά περιορισμένη και το ίδιο ισχύει και για τις τουαλέτες και ντουζιέρες.

Ακόμα όπως σημειώνει η ανακοίνωση, υπάρχει και «πολύωρη αναμονή σε ουρές για τη διανομή τροφίμων και ανεπάρκεια ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού», συνθήκες που «καθιστούν αδύνατη τη συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες οδηγίες για την προστασία από τον κορονοϊό, θέτοντας τους ανθρώπους σε σημαντικά αυξημένο κίνδυνο εν όψει της αυξανόμενης απειλής ευρείας μετάδοσης του COVID-19».

Οι 21 ΜΚΟ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ – ΜΠΕ που παρουσιάζει και την ανακοίνωση, ζητούν από την κυβέρνηση να υιοθετήσει μέτρα για να παρεμποδίσει την εξάπλωση και να ετοιμάσει ένα σχέδιο ανταπόκρισης προς άμεση εφαρμογή μόλις ανιχνευτεί το πρώτο κρούσμα σε κέντρο υποδοχής.

Επιπροσθέτως τονίζουν την ανάγκη να μετακινηθούν τα άτομα εκτός κέντρων υποδοχής σε κατάλληλα κέντρα μικρότερης κλίμακας στην ηπειρωτική χώρα, όπως ξενοδοχεία και διαμερίσματα και να ληφθούν όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις για την ασφαλή μετακίνηση, με προτεραιότητα τις ευπαθείς ομάδες όπως οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με χρόνιες ασθένειες και με σοβαρές υποκείμενες παθήσεις, τα άτομα με αναπηρία, οι έγκυες, οι νέες μητέρες και τα παιδιά τους καθώς επίσης και τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων.

Επιπροσθέτως καλούν τη κυβέρνηση να υιοθετήσει ειδικά μέτρα για την εγγύηση της καθολικής και δωρεάν απρόσκοπτης πρόσβασης στο δημόσιο σύστημα υγείας για αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες και μετανάστες χωρίς διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων και της θεραπείας για τον COVID-19 και να λάβουν οι αιτούντες άσυλο χωρίς καθυστέρηση τον Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ), όπως ορίζεται από τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση.

Καταλήγοντας ζητούν, να παρασχεθούν στα κέντρα υποδοχής επαρκή προϊόντα προσωπικής καθαριότητας και υγιεινής, να διασφαλιστεί το τρεχούμενο νερό προκειμένου οι διαμένοντες να είναι σε θέση να ακολουθούν τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΟΔΥ και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αναφορικά με την προστασία από τον ιό, και να διασφαλιστεί η τακτική απολύμανση στους κοινόχρηστους χώρους.

Την κοινή ανακοίνωση συνυπογράφουν οι οργανώσεις: Action Aid Hellas, Διεθνής Αμνηστία, ΑΡΣΙΣ, Defence for Children International, ELIX, Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων, Help Refugees, HIAS Ελλάδος, HumanRights360, Human Rights Watch, International Rescue Committee, JRS Ελλάδας, Legal Centre Lesvos, Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Praksis, Refugee Legal Support, Refugee Rights Europe, Refugee Support Aegean, Solidarity Now και Terre des hommes Hellas.