Συγκεκριμμένα 39 φυσικά και 231 νομικά πρόσωπα έκαναν χρήση του νόμου και το ύψος των οφειλών τους (πρόστιμα τελωνειακού κώδικα, Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων κλπ) που εντάχθηκαν στη ρύθμιση ανέχεται συνολικά σε 756.508.327,79 ευρώ.
 
Από αυτό το ποσό:
  • Τα 275.475.023 ευρώ αφορούν οφειλές από «άμεσους φόρους-Εισόδημα», 
  • Τα 41.391.147,20 ευρώ είναι οφειλές από «άμεσους φόρους-Φόροι στην περιουσία», 
  • Τα 187.372.718 ευρώ είναι οφειλές από «έμμεσους φόρους-ΦΠΑ»,
  • Τα 33.739.278,30 ευρώ είναι οφειλές από πρόστιμα του ΚΒΣ, 
  • Τα 79.453.295 είναι λοιποί άμεσοι φόροι, 
  • Τα 41.112.521,28 είναι λοιποί έμμεσοι φόροι, 
  • Τα 97.964.344,31 είναι «λοιπές μη φορολογικές οφειλές».
Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στη Βουλή σε απάντηση ερώτησης του βουλευτή της ΝΔ Ιωάννη Βρούτση ο οποίος ζητούσε επίσης να ενημερωθεί για το ποσό πρόσθετων φόρων ή τελών του Ν. 2523/1997, προστίμων εκπρόθεσμης ή μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ), προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής που διαγράφηκε ανά μεγαλοοφειλέτη.
 
Σύμφωνα με τα απαντητικά στοιχεία, το διαγραφέν ποσό ανέρχεται σε 188.087.461,60 ευρώ (το ποσό διαγραφής αναφέρεται σε κεφάλαιο και προσαυξήσεις). Ο κ. Βρούτσης ζητούσε να ενημερωθεί πόσοι και ποιοι μεγαλοοφειλέτες έχουν απενταχθεί και πόσοι δεν τηρούν τους όρους της ρύθμισης. Ο αναπληρωτής υπουργός ενημερώνει ότι τη ρύθμιση τηρούν 258 μεγαλοοφειλέτες και 12 δεν την τηρούν.
 
Ο κ. Αλεξιάδης επικαλείται τις διατάξεις περί φορολογικού απορρήτου καθώς και τις διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα που ορίζουν ότι τα στοιχεία που απορρέουν από τα τελωνειακά παραστατικά είναι απόρρητα και απαγορεύεται η γνωστοποίησή τους σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από τη Δικαστική Αρχή, ενώ η χορήγηση πληροφοριών από παραστατικά έγγραφα τελωνείων στις δημόσιες αρχές επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις που ανακύπτουν θέματα προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και διεκδίκησης πόρων.
 
Επίσης, επικαλείται την ερμηνεία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί φορολογικού απορρήτου.
 
Σύμφωνα με το έγγραφο, στη ρύθμιση των διατάξεων των άρθρων 1-17 του Ν. 4321/2013 έχει υπαχθεί μια οφειλή άνω του 1.000.000 ευρώ και συγκεκριμένα ποσού 2.113.638,61, για την οποία επήλθε απώλεια καθώς καταβλήθηκε μόνο η πρώτη δόση από τις 100 της ρύθμισης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ