Μετά από σχετική εισήγηση του Δ.Σ. της ΝΕΡΙΤ Α.Ε., και σύμφωνα με το νόμο 4173/2013, το ανταποδοτικό τέλος, που ορίζεται ως αντιστάθμισμα για την εκπλήρωση του στόχου της δημόσιας υπηρεσίας της εταιρείας «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση», ανέρχεται στο ποσό των 3 ευρώ μηνιαίως,  ισχύει από 1.1.2014 και εισπράττεται μέσω του λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματος.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, τα έσοδα από το ανταποδοτικό τέλος για το 2014 έχουν προϋπολογιστεί στα 191 εκ. ευρώ από τα οποία τα 101 εκ. καλύπτουν το κόστος λειτουργίας της ΝΕΡΙΤ.

Η εταιρεία θα συνεισφέρει 91,4 εκ. στο πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού για το 2014.

Το 2012, το κόστος λειτουργίας της ΕΡΤ ήταν 245 εκ. ευρώ και τα συνολικά έσοδα από το ανταποδοτικό τέλος περίπου 300 εκ.

Μόλις χθες, η ΝΕΡΙΤ προχώρησε σε ανοιχτή πρόσκληση για εννέα θέσεις διευθυντών και δύο συντονιστών με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) τριετούς διάρκειας.

(Πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ)