Αναμέτρηση στην Zawiyah. 50 χιλιόμετρα από την Τρίπολη, η πόλη κινδυνεύει άμεσα από τους Κανταφικούς και τους μισθοφόρους (Guardian: http://bit.ly/g1PdK1)