Μέχρι στιγμής έχει γίνει ένα πρώτο βήμα, με τα μέλη της επιτροπής, που αποτελείται από πανεπιστημιακούς και καθηγητές των δύο ΤΕΙ, και έχει αποφασιστεί η δομή των τεσσάρων εκ των πέντε σχολών. Ωστόσο φαίνεται πως η οχταμελής ομάδα βρίσκει κώλυμα στη δομή της πέμπτης, δηλαδή της Σχολής Επιστημών Υγείας καθώς εκκρεμή παραμένουν ζητήματα όπως η θέση των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Οπτομετρίας, Αισθητικής.
 
Η επιτροπή έχει διαμορφώσει διαφορετικές απόψεις για την τύχη τμημάτων που δεν θεωρείται ότι το αντικείμενό τους είναι πανεπιστημιακού επιπέδου. Ορισμένα μέλη υποστηρίζουν ότι κάποια τμήματα μπορούν να παραμείνουν αυτόνομα ως ΤΕΙ, κάποια άλλα μέλη θεωρούν ότι κάποια αντικείμενα πρέπει να υποβιβασθούν σε προγράμματα διετούς κατάρτισης που θα υλοποιούνται από το νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ενώ υπάρχει και η άποψη όλα τα τμήματα να βρουν θέση στο νέο ΑΕΙ, χωρίς κάποιο να υποβιβασθεί.
 
Ο υπουργός Κ. Γαβρόγλου αναμένεται να ανακοινώσει την Τετάρτη βρισκόμενος στην Κέρκυρα τις εξελίξεις στη διαδικασία ενοποίησης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κεφαλονιάς ενώ συμφωνεί με την αναβάθμιση του ΤΕΙ και τη συνένωσή του σε έναν πανεπιστημιακό φορέα με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, διαμαρτύρεται για την ενσωμάτωση του υπάρχοντος τμήματος Τεχνολογίας Ηχου και Μουσικών Οργάνων στη Σχολή Μουσικής και Οπτικοακουαστικών Σπουδών και τη μεταφορά του από το Ληξούρι στην Κέρκυρα.