Αυτό προβλέπεται σε τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών στο χωροταξικό νομοσχέδιο, η συζήτηση του οποίου συνεχίζεται. Συγκεκριμένα, η διάταξη έχει ως εξής:
 
1. Στο άρθρο 65 του ν. 4445/2016 (Α' 236) προστίθεται νέα παράγραφος 2 και η υφιστάμενη παράγραφος 2 αναριθμείται σε 3, ως εξής:
«2. Η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου είναι αφορολόγητη, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιουδήποτε επιδόματος ή παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα».
 
2. Η προηγούμενη παράγραφος ισχύει από την έναρξη ισχύος του ν. 4445/2016.
Η ειδική έκθεση που συνοδεύει την τροπολογία, αναφέρει πως «από τις προτεινόμενες διατάξεις επέρχεται απώλεια εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού από την μη φορολογήση του εφάπαξ βοηθήματος σε χαμηλοσυνταξιούχους, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογιστεί εκ των προτέρων. Η ανωτέρω απώλεια εσόδων θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού».