Το Διαδίκτυο υπονομεύει μεν την αυθεντία του δημοσιογράφου, αλλά τον βγάζει και από το κλουβί του “νόμιμου” χώρου αντιπαράθεσης (http://bit.ly/9PtdMf)