Σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη από την κυβέρνηση που εμπεριέχεται στο πολυνομοσχέδιο, οι πρόεδρος, οι διευθύνοντες σύμβουλοι και ο εντεταλμένοι σύμβουλοι των μεγάλων ΔΕΚΟ εντάσσονται στις εξαιρέσεις του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 και πλέον θα μπορούν να λάβουν έως και το 90% των αμοιβών που λαμβάνουν οι επικεφαλής των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας, οι επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών τα μέλη του ΝΣΚ κ.ά.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της «Καθημερινής», μένει να διευκρινιστεί ότι η συγκεκριμένη  ρύθμιση αφορά αποκλειστικά τις ΔΕΚΟ που έχουν μεταβιβαστεί στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ). Ουσιαστικά δηλαδή στη ρύθμιση εμπίπτουν η ΔΕΗ, ο ΟΑΣΑ με τις θυγατρικές του ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ, τα ΕΛΤΑ, η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ.

«Οι εν γένει αποδοχές και πρόσθετες μεταβλητές αμοιβών, απολαβών και αποζημιώσεων των ανωτέρων προσώπων καθορίζονται σύμφωνα με συγκεκριμένους ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες απόδοσης και δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 90% του ανωτάτου ορίου των αποδοχών των δικαστικών λειτουργών και του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (δηλαδή 8.314,56 ευρώ x 90% = 7.483,1 ευρώ)», αναφέρει χαρακτηριστικά η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, επί του σχετικού νομοσχεδίου.