Μεγάλη αύξηση στις αναφορές πολιτών για ζητήματα ίσης μεταχείρισης από φορείς του δημοσίου και από ιδιώτες, κατέγραψε το 2019 ο Συνήγορος του Πολίτη, καθώς σύμφωνα με την ειδική έκθεση του 2019 που δίνεται στη δημοσιότητα, οι αναφορές πολιτών και κατοίκων της χώρας στον Συνήγορο του Πολίτη εμφανίζουν αύξηση κατά 31% έναντι του 2018, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αύξηση από το 2016 – όταν και ανατέθηκε στην Ανεξάρτητη Αρχή η σχετική αρμοδιότητα.

Από τη χαρτογράφηση των 1.176 νέων αναφορών που χειρίστηκε πέρσι ο Συνήγορος, το 81% των περιπτώσεων συνοψίζονται σε δύο συνισταμένες, τις διακρίσεις λόγω φύλου (44%) και τις διακρίσεις λόγω αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης (37%), ωστόσο, ένας παραμένει ο κοινός παρoνομαστής που αφορά τον χώρο στον οποίο εκδηλώθηκαν οι διακρίσεις, και δεν είναι άλλος από την εργασία. Οι υπόλοιπες αναφορές κατατάσσονται στις διακρίσεις λόγω οικογενειακής κατάστασης (7%), ηλικίας (5%) και το 3% στις διακρίσεις λόγω φυλής ή χρώματος.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης του Συνήγορου του Πολίτη των Μεσογειακών Χωρών, Ανδρέα Ποττάκη, ο πυρήνας των διακρίσεων δεν είναι άλλος από τις «βαθιά ριζωμένες προκαταλήψεις και στερεοτυπικές αντιλήψεις, τόσο σε συλλογικό όσο και σε ατομικό επίπεδο», το δίπολο ανάμεσα σε «εμάς» και τους «άλλους», την απουσία ενσυναίσθησης που επιτρέπει τη στοχοποίηση της διαφορετικότητας.

Οι αθέμιτες διακρίσεις σε βάρος προσφύγων και μεταναστών που διαμένουν νόμιμα στη χώρα και αντιμετωπίζουν προσκόμματα στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες κυριαρχούν στα ζητήματα διακρίσεων λόγω εθνικής καταγωγής, ενώ ανησυχητική εμφανίζεται η ανοχή ρατσιστικών συμπεριφορών ή βίας.

Όσον αφορά τις διακρίσεις σε βάρος ΛΟΑΤΚΙ ατόμων,  απασχόλησαν κυρίως οι διοικητικές διαδικασίες αφενός στην καταχώριση συμφώνων συμβίωσης μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών αλλά και οι πράξεις όπου στις διορθώσεις καταχωρισμένου φύλου δεν τηρήθηκαν οι αναγκαίες εγγυήσεις μυστικότητας και εχεμύθειας.

Δείτε αναλυτικά την έκθεση: