Η Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης ΒΙΟΜΕ τονίζει ότι «για να υπάρξει νέα διαδικασία πλειστηριασμού, θα πρέπει να υπάρξει νέα αίτηση απο τη σύνδικο και νέα δικαστική απόφαση.»

Προσθέτει ότι «το κίνημα αλληλεγγύης και οι εργαζόμενοι της ΒΙΟΜΕ παραμένουν σε ετοιμότητα, αλλά έχουν μπροστά τους κάποιον καιρό για να επικεντρωθούν στην βελτίωση της παραγωγής, την επεκταση της διανομής, την διεύρυνση της τοπικής και διεθνούς δικτύωσης, την ανάδειξη νέων σχεδίων και προταγμάτων για την αυτοδιαχείριση της ζωής μας. Αυτά είναι τα στοιχεία που κάνουν τον αγώνα της ΒΙΟΜΕ έναν αγώνα ουσιαστικό και με διεθνή προβολη!»