«Ήταν πιο συντηρητικές οι εκτιμήσεις μας για 2,9%. Έχουμε για άλλη μια χρονιά πετύχει υπερκάλυψη του στόχου, η πραγματική οικονομία κινείται», ανέφερε χαρακτηριστικά όταν ρωτήθηκε για το αν επιβεβαιώνεται πως ο ρυθμός ανάπτυξης για το 2017 θα κλείσει στο 3,5%.

Όπως υποστήριξε, τα δημόσια οικονομικά είναι υπό έλεγχο και απολύτως εντός των στόχων, που τέθηκαν στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2017 και αυτό συνέβη λόγω των δημοσίων εσόδων. «Είναι αποτέλεσμα της δυνατής πλέον ανάκαμψης της οικονομίας μας που έχει μια θετική αντανάκλαση στα δημόσια έσοδα, με μια ροή εσόδων που διασφαλίζει ότι με έναν ασφαλή τρόπο θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να υλοποιούμε την πολιτική για την ανάκαμψη και την ανάπτυξη της οικονομίας».