Όπως υπογραμμίζει η παράταξη «Αντικαπιταλιστική Αντροπή», που ζητεί να έρθει στο Περιφερειακό Συμβούλιο το θέμα «είναι ένας ωραίος τρόπος «στρίβειν διά της καθυστερήσεως», για να γλιτώσει την πολιτική ευθύνη της έγκρισης μίας ακόμη ιδιωτικοποίησης η κα Δούρου και η παράταξή της, βοηθώντας ταυτόχρονα την κυβέρνηση και το ΤΑΙΠΕΔ να προχωρήσουν απρόσκοπτα τα σχέδιά τους»

Η παράταξη προσθέτει ότι «αν ήθελαν στ’ αλήθεια να μπλοκάρουν την ιδιωτικοποίηση του Αστέρα Βουλιαγμένης, είχαν κάθε νόμιμο δικαίωμα να ζητήσουν να έρθει το θέμα του ΕΣΧΑΔΑ στο Περιφερειακό Συμβούλιο και να το καταψηφίσουν»

Η Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική ζητά να συζητηθεί το θέμα ως προ ημερησίας διάταξης στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 16/6/2016.

Ακολουθεί ολόκληρο το πλήρες κείμενο της ερώτησης που κατατέθηκε πρώτη φορά τον Φεβρουάριο, στις 11/2/2016. Το χρονικό περιθώριο για τη γνωμοδότηση του ΠΕΣΥ ήταν 35 μέρες

ΠΡΟΣ:

Την Περιφερειάρχη Αττικής Ρ. Δούρου

Τον Αντιπεριφερειάρχη κο Αναγνωστόπουλο

ΚΟΙΝ:  περιφερειακοί σύμβουλοι

ΘΕΜΑ: Ποια είναι η θέση της Περιφέρειας Αττικής για την πώληση του Αστέρα Βουλιαγμένης μέσω του ΤΑΙΠΕΔ; Πότε θα συζητηθεί το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο;

Το ΤΑΙΠΕΔ, με τις ευλογίες της κυβέρνησης,  προχωρά στην ιδιωτικοποίηση του Αστέρα Βουλιαγμένης. Ό,τι δεν κατάφερε να ξεπουλήσει, δηλαδή, η προηγούμενη κυβέρνηση, έρχεται να το ολοκληρώσει η σημερινή.

Η νέα ΣΜΠΕ (μετά την απόρριψη του προηγούμενου σχεδίου από το ΣτΕ) έχει κοινοποιηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος από τις 19/1/2016. Σύμφωνα με το Ν. 3986, που διέπει τη λειτουργία του ΤΑΙΠΕΔ, στη διαδικασία της έγκρισης ή μη των ΣΜΠΕ που αφορούν ιδιωτικοποιήσεις δημοσίων ακινήτων μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, αρμοδιότητα για τη δημόσια διαβούλευση έχει το Περιφερειακό Συμβούλιο (άρθρο 12: «Κατά τη σχετική διαδικασία διαβούλευσης, αντί των υπηρεσιών και οργανισμών που ορίζονται στην παρά− γραφο 4.1. του άρθρου 7 της ανωτέρω κ.υ.α., γνωμοδοτεί το οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο είναι επι− πλέον αρμόδιο να θέτει στη διάθεση του κοινού, όποτε του ζητούνται, τις πληροφορίες και τα στοιχεία του φακέλου ΣΜΠΕ που του διαβιβάζεται από την αρμόδια αρχή.»)

Ερωτάσθε:

1. Ισχύει ότι η ΣΜΠΕ έχει αποσταλεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος από τις 19/1;

2. Σε ποιες ενέργειες έχει προχωρήσει η Περιφέρεια Αττικής ώστε να γίνει γνωστή η νέα ΣΜΠΕ στις υπηρεσίες, τους φορείς και τα κινήματα τα οποία αφορά η ιδιωτικοποίηση; Με δεδομένο μάλιστα ότι η προθεσμία για τη γνωμοδότηση του ΠεΣυ είναι μόλις 35 μέρες από την αποστολή της;

3. Με δεδομένο ότι ο Ν. 3986 κατά τρόπο απαράδεκτο, έχει αντικαταστήσει τη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών με τη γνώμη μόνο του Περιφερειακού Συμβουλίου, προτίθεται η Περιφέρεια Αττικής να στείλει τη ΣΜΠΕ σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και να ζητήσει γνωμοδότηση επί της Μελέτης πριν αποφασίσει το Περιφερειακό Συμβούλιο;

4. Πότε θα εισαχθεί το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο;

5. Γνωρίζει η Περιφέρεια Αττικής και η αρμόδια υπηρεσία την απόφαση 28/2015 του Ε Τμήματος του ΣτΕ, σύμφωνα με την οποία η προηγούμενη ΣΜΠΕ απορρίφθηκε διότι «δεν προτείνεται νομίμως κατά το μέρος που επιτρέπει τη χρήση κατοικίας εκτός των ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας, ήτοι σε αυτοτελείς κατοικίες με τη διαμόρφωση και ανακατασκευή υφισταμένων κτισμάτων και με την ανέγερση νέων κατοικιών, καθώς και κατά το μέρος που επιτρέπει τη δόμηση σε αδόμητες επιφάνειες της χερσονήσου του Μικρού Καβουρίου»; Προτίθεται να συμπεριλάβει τους όρους του ΣτΕ στην γνωμοδότησή της για τη νέα ΣΜΠΕ;

Εκ μέρους της ΑΑΑ

Δ. Κουτσούμπα

Περιφερειακή σύμβουλος Αττικής