Η εταιρεία μετά την πτώχευση της Ηλεκτρονικής Αθηνών ακολούθησε τον ίδιο δρόμο, αφού δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Οι οίκοι του εξωτερικού που προμήθευαν τη μητρική προέβησαν σε αιτήματα κατάπτωσης των εγγυητικών επιστολών και σε καταγγελίες των συμβάσεων, διακόπτοντας  την προμήθεια των καταστημάτων.

Οι τράπεζες επίσης δεν δίνουν ούτε ένα ευρώ ενώ παρακρατούν το προϊόν από τις εισπράξεις με προγράμματα δόσεων μέσω πιστωτικών καρτών, στραγγαλίζοντας ακόμα και την πενιχρή ρευστότητα που υπήρχε, αναφέρεται στην αίτηση πτώχευσης.

Διαβάστε το πλήρες ρεπορτάζ στο marketfair.gr