Σε επιστολή του προς τον αναπληρωτή υπουργό Πολιτισμού, Νίκο Ξυδάκη, ο κ. Στεφανάκης ισχυρίζεται ότι «η αμφισβήτηση από την τωρινή εποπτεύουσα Αρχή της τήρησης της νομιμότητας από το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελεί διοικητική αυθάδεια και αυθαιρεσία, η οποία στηρίζεται σε πρόωρες και λανθασμένες εκτιμήσεις». 
 
Επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι σε όλη την διάρκεια της θητείας του ΔΣ του Εθνικού Θεάτρου «η ανάρτηση των συμβάσεων έργου που συνήπτε ο καλλιτεχνικός διευθυντής πραγματοποιείτο στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ συγκεντρωτικά και μετά τη διευκρίνιση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αποφασίστηκε η ανάρτηση τους σε περίληψη». 
 
Επίσης αναφέρει ότι «όσον αφορά τις συμβάσεις του καλλιτεχνικού διευθυντή Σωτήρη Χατζάκη και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννη Παπαδάκη- Μετζικώφ, έχουν δοθεί πλήρως αιτιολογημένες απαντήσεις στην εποπτεύουσα Αρχή, που δεν επιδέχονται αμφισβήτηση της νομικής και ουσιαστικής ορθότητάς τους, οι οποίες ουδόλως λήφθηκαν υπόψη για την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης ανάκλησης. Αντίθετα, οι συγκεκριμένες αιτιάσεις χρησιμοποιήθηκαν προσχηματικά, προκειμένου να θεμελιώσουν την Υπουργική Απόφαση ανάκλησης».