Παραγωγή εκπομπής: ThePressProject
Παρουσίαση / Αρχισυνταξία: Κώστας Εφήμερος
Δημοσιογραφική υποστήριξη: Κ.Πουλής, Μ.Αρετάκη, Σ.Σβανάς
Δημοσιογραφική έρευνα: Νικόλας Λεοντόπουλος
Μουσικές επιλογές: Σωτήρης Σβανάς