Όταν η αριστερά παπαγαλίζει τη δεξιά ιδεολογία, οι αντίπαλοι παράγουν καινούργια και κυνηγούν τους πελάτες της (Βιβλίο:http://bit.ly/d8fiM0)