Δεκτές έγιναν από το Διοικητή της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών Αθηνών, σύμφωνα με της αποφάσεις τις 16-11-2020 οι αντιρρήσεις κατά τριών πράξεων επιβολής προστίμου για μη χρήση μάσκας σε μετανάστριες εργαζόμενες στον τομέα των υπηρεσιών του σεξ. Για το λόγο αυτό, οι πράξεις επιβολής προστίμου δε θα διαβιβαστούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, γεγονός που όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, «συνιστά θετικό προηγούμενο για σχετικά περιστατικά».

Πιο συγκεκριμένα, η συγκεκριμένη παρέμβαση συντονίστηκε το πλαίσιο του προγράμματος Street Lawyering της HumanRights360 σε συνεργασία με την οργάνωση Steps και την υποστήριξη του ΜΚΟ Open Society Foundations, έπειτα από την επιβολή προστίμων σε εργαζόμενες στον τομέα των υπηρεσιών του σεξ εξαιτίας της μη χρήσης μάσκας σε δημόσιο χώρο.

Η επιβολή των προστίμων ήταν αναιτιολόγητη, ενώ παραβίαζε την αρχή της αναλογικότητας και της χρηστής διοίκησης. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της πρωτοβουλίας HumanRights360, «η Διοίκηση οφείλει να μεριμνά για την υγεία των πολιτών και δη των πιο ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας, στις οποίες σαφώς εντάσσονται όσοι/ες έχουν αναγκαστεί να μένουν ή να εργάζονται στο δρόμο λόγω της οικονομικής τους κατάστασης» τονίζοντας πως οι ίδιοι «λόγω των συνθηκών διαβίωσης, βρίσκονται σε μειονεκτική θέση» ως προς τη δυνατότητα ενημέρωσης, δυσκολία που επιτείνεται λόγω της γλώσσας για όσους/ες είναι αλλοδαποί/ες.

Παράλληλα, ο οργάνωση υπογραμμίζει πως «η Διοίκηση όφειλε να σταθμίσει τα ανωτέρω και να μεριμνήσει για τη ρύθμιση της κατάστασης λαμβάνοντας μέτρα που να εξασφαλίζουν κατ’ αρχάς την ενημέρωσή των ανθρώπων και πρωτίστως την ασφάλειά τους» όπως τη χορήγηση υγειονομικών μασκών για όσους/ες δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, προτού μάλιστα προβεί στην επιβολή προστίμων σε βάρος τους.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Δεκτές έγιναν από το Διοικητή της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών Αθηνών οι αντιρρήσεις που καταθέσαμε κατά τριών πράξεων επιβολής προστίμου για μη χρήση μάσκας σε μετανάστριες εργαζόμενες στο σεξ. Οι πράξεις επιβολής προστίμου ήταν αναιτιολόγητες, ενώ παραβίαζαν την αρχή της αναλογικότητας και την αρχή της χρηστής διοίκησης.

Η Διοίκηση οφείλει να μεριμνά για την υγεία των πολιτών και δη των πιο ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας, στις οποίες σαφώς εντάσσονται όσοι/ες έχουν αναγκαστεί να μένουν ή να εργάζονται στο δρόμο λόγω της οικονομικής τους κατάστασης. Είναι εύκολα κατανοητό ότι, λόγω των συνθηκών διαβίωσης, βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τους συμπολίτες τους ως προς τη δυνατότητα ενημέρωσης, δυσκολία που επιτείνεται για όσους/ες είναι αλλοδαποί/ες και δεν κατανοούν την ελληνική γλώσσα με ευκολία.
Η Διοίκηση όφειλε να σταθμίσει τα ανωτέρω και να μεριμνήσει για τη ρύθμιση της κατάστασης λαμβάνοντας μέτρα που να εξασφαλίζουν κατ’ αρχάς την ενημέρωσή των ανθρώπων και πρωτίστως την ασφάλειά τους, όπως τη χορήγηση προστατευτικών μασκών για όσους/ες το κόστος της καθημερινής τους εξασφάλισης είναι δυσβάσταχτο, προτού προβεί στην επιβολή προστίμων σε βάρος τους.
Σύμφωνα με τις από 16-11-2020 αποφάσεις οι αντιρρήσεις κρίθηκαν βάσιμες και ως εκ τούτου οι πράξεις επιβολής προστίμου δε θα διαβιβαστούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. – γεγονός που συνιστά θετικό προηγούμενο για σχετικά περιστατικά!
Η παρέμβαση συντονίστηκε το πλαίσιο του προγράμματος Street Lawyering που υλοποιεί η HumanRights360 από κοινού με το Steps. Με την υποστήριξη του Open Society Foundations.