Κεντρικό ρόλο στην προεκλογική εκστρατεία της Ν.Δ παίζει ο γραμματέας του κόμματος Ανδρέας Παπαμιμίκος, παρότι εκκρεμούν απαντήσεις τόσο από το ΥΠΕΞ όσο και από τη δικαιοσύνη,  σχετικά με το αν υλοποιήθηκαν τα προγράμματα της ΜΚΟ στην οποία συμμετείχε,  τα οποία χρηματοδοτήθηκαν με σχεδόν 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Η ΜΚΟ του Α. Παπαμιμίκου ασχολούνταν, σύμφωνα με όσα δήλωναν οι ίδιοι,  με την ενίσχυση της δημοκρατίας στα Βαλκάνια και αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο λάμβαναν την αδρή αυτή χρηματοδότηση από την ελληνική κυβέρνηση. Το έργο δηλαδή που είχαν αναλάβει  να υλοποιήσουν με τα χρήματα αυτά, ήταν η ενίσχυση της δημοκρατίας στα γειτονικά βαλκανικά κράτη.

Σύμφωνα με έγγραφο του ΣΔΟΕ, που είχε αποκαλύψει πριν από μερικούς μήνες η εφημερίδα «Το Ποντίκι» η εισαγγελία έχει διατάξει έρευνα  για τη συμμετοχή του γραμματέα της Ν.Δ στη ΜΚΟ, που ονομαζόταν «Δίκτυο Πρωτοβουλίας για τη Δημοκρατία στα Δυτικά Βαλκάνια» και στη συνέχεια ''Δίκτυο για τη δημοκρατία στη νοτιονανατολική ευρώπη''.

Η έρευνα αφορά  τα αδικήματα της υπεξαίρεσης σε βάρος του Δημοσίου, της κατ εξακολούθηση απάτης σε βάρος του Δημοσίου, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της  έκδοσης πλαστών και εικονικών τιμολογίων.
Το  ΣΔΟΕ είχε ζητήσει από το ΥΠΕΞ στοιχεία για  προγράμματα τα οποία χρηματοδοτήθηκαν  την περίοδο 2001-2010 με το ποσό των  2.492.728,17 αλλά  ουδείς γνωρίζει εάν τα προγράμματα αυτά υλοποιήθηκαν.

Το Thepressproject δημοσιεύσει σήμερα τα προγράμματα  αυτά και τα ποσά με τα οποία χρηματοδοτήθηκαν, όπως αναφέρονται στις λίστες του ΥΠΕΞ,  και ζητά από την ελληνική κυβέρνηση και τη Δικαιοσύνη απαντήσεις για το αν υλοποιήθηκαν ή όχι.

Πίνακας Προγραμμάτων Ανα Έτος
 
Ανοικτά Προγράμματα
2007 ΔΙ.ΔΗ.Ν.Ε.-ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Κατασκευή σωληνώσεων παροχής νερού στην ΑΛΒΑΝΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑ
2007 ΔΙ.ΔΗ.Ν.Ε.-ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Κατασκευή γυμνασίου στη Κορυτσά (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 3)-Β ΦΑΣΗ – ΑΛΒΑΝΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑ
2007 ΔΙ.ΔΗ.Ν.Ε.-ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Κατασκευή Μουσειακού Κέντρου στην Κορυτσά ΑΛΒΑΝΙΑ

 
Χρηματοδοτήσεις προγραμμάτων που έλαβε η ΜΚΟ ΔΙΔΗΝΕ Ανα Έτος (ανοικτά και κλειστα προγράμματα)

2001

ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΡΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ *LDCs Απροσδιοριστα Το πρόγραμμα φιλοδοξει να ενισχύσει του δημοκρατικούς θεσμούς στις χώρε;ς των Δυτ. Βαλκανιων δια μέσω της κεπαιδευσης στελεχών Δρχ 180.000.000,00 Ecu528.246,52

 
Για το  2002, δεν δόθηκαν χρηματοδοτήσεις.

2003

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΑΛΒΑΝΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 1200 ΠΕΡΙΠΟΥ Τ.Μ. ΣΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ ΧΩΡΟ. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ 225.000,00

 
2004

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΑΛΒΑΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ TOY ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΟΡΥΤΣΑΣ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ, ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ 450.000,00
ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΡΥΤΣΑ 135.000,00

 
H ΥΔΑΣ αναφέρειστο έγγραφο προς ΣΔΟΕ ότι έδωσε 360.000 ευρώ,ενώ  το άθροισμα των χρηματοδοτήσεων ανωτέρω ανέρχεται 585.000 ευρώ, δηλαδή δεν συμπεριέλαβαν  τις 450.000,00 ευρώ
 
2005

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΑΛΒΑΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 135.000,00
ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΑΛΒΑΝΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΤΣΑ 90.000,00
ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΑΛΒΑΝΙΑ Κατασκευή Γυμνασίου στην Κορυτσά 125.000,00

 
2006

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ Ν.-Α.ΕΥΡΩΠΗ ΑΛΒΑΝΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ & ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΤΣΑ (ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2”) 90.000,00
ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ Ν.-Α.ΕΥΡΩΠΗ ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 90.000,00

 
Το έγγραφο της ΥΔΑΣ προς ΣΔΟΕ αναφέρει ότι εκταμιεύτηκαν χρηματοδοτήσεις ύψους 88.280ευρώ, ενώ το άθροισμα των χρηματοδοτήσεων των δύο ανωτέρω προγραμμάτων ανέρχεται στις 180.000 ευρώ.
 
2007

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΑΛΒΑΝΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΚΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΑΜΕΣΩΣ 275.000,00
ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ – AΓ.ΣΑΡΑΝΤΑ – ΔΗΜΟΣ ΦΟΙΝΙΚΙΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ 250.000,00
ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΟΡΥΤΣΑΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ 240.000,00
ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΟΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 74.616,00

 
2008

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΑΛΒΑΝΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 165.000,00

 
2009

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΑΤΟΣ 144.750,00    
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Κ.Π.Ε.Ε.) & ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ ΕΥΡΩΠΗ ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΑ YOUNG LEADERS PHASE 1 – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ, ΕΞΕΥΡΩΠΑΪΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ  16.240,00    
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Κ.Π.Ε.Ε.) & ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ ΕΥΡΩΠΗ ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΑ YOUNG LEADERS PHASE 1 – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ, ΕΞΕΥΡΩΠΑΪΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 8.654,00    

 
Έγγραφο ΥΔΑΣ προς ΣΔΟΕ δηλώνει 144.750,000 ενώ ο πίνακας αναφέρει 16.240,00 + 8.654,00 για κοινό πρόγραμμα ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Κ.Π.Ε.Ε.) & ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ

2010

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΑΛΒΑΝΙΑ Β ΔΟΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ << ΜΟΥΣΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΤΣΑ>> 144.000,00