Ένα σχέδιο βγαλμένο από την προηγούμενη θητεία του στο υπουργείο Εργασίας για την επιβολή προστίμων για τις παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας ανακοίνωσε ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, με την ανακοίνωση του υπουργείου να «υπενθυμίζεται» το 2013, όταν επέβαλε «για πρώτη φορά, το ιδιαίτερα υψηλό πρόστιμο των 10.500 ευρώ για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο, μέτρο με ορατά και σαφή αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της ανασφάλιστης εργασίας, φέρνει σήμερα μια νέα “αρχιτεκτονική” στο σύστημα κυρώσεων που βασίζεται στην αντικειμενικότητα, τη διαφάνεια, τη σαφήνεια και την απλότητα, αλλά και στη ψηφιακή διαχείριση των προστίμων και στην θωράκιση έναντι πιθανών συμπτωμάτων διαφθοράς».

Το υπουργείο υποστηρίζει ότι το σύστημα επιβολής κυρώσεων που εφαρμοζόταν μέχρι σήμερα εμφάνιζε μεγάλες δυστοκίες και προβλήματα, «ιδιαίτερα δε μετά από ερασιτεχνικές παρεμβάσεις της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας. Επρόκειτο για ένα σύστημα που, καθώς βασίζονταν σε πολύπλοκους μαθηματικούς υπολογισμούς και υποκειμενικές εκτιμήσεις, οδηγούσε σε κραυγαλέες αδικίες και αποκλίσεις προστίμων για την ίδια παράβαση, δεν αξιολογούσε σωστά την ουσιαστική βαρύτητα των παραβάσεων και δημιουργούσε, στην πράξη, αίσθημα «ανασφάλειας δικαίου» σε όλους αφού σχεδόν κανένας εργοδότης δεν γνώριζε από πριν το ακριβές ύψος του προστίμου για κάθε παράβαση που διαπίστωνε η Επιθεώρηση Εργασίας στην επιχείρησή του».

Κατά την ίδια ανακοίνωση, το νέο σύστημα κυρώσεων και υπολογισμού των προστίμων σχεδιάστηκε κάτω από την επίβλεψη της γενικής γραμματέα, Άννας Στρατινάκη και του γενικού διευθυντή Σ.ΕΠ.Ε, Χαράλαμπου Βούρτση αλλά και στελεχών του Σ.ΕΠ.Ε.

Αξίζει να σημειωθεί πως, μεταξύ των αλλαγών, κάθε παράβαση διάταξης της εργατικής νομοθεσίας με βάση τη βαρύτητά της και τον αριθμό εργαζομένων που πλήττονται από αυτήν αντιστοιχίζεται με συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, το συγκεκριμένο ύψος του προστίμου θα είναι ανάλογο με τη διαπιστωθείσα παράβαση, κεντρική προτεραιότητα συνιστά η αντιμετώπιση της υποδηλωμένης εργασίας, με αυστηρές κυρώσεις σε περιπτώσεις μη δηλωθείσας απασχόλησης πέραν του συμφωνηθέντος ωραρίου μερικής απασχόλησης, ενώ τονίζεται ότι καταργείται η ισχύουσα μέθοδος υπολογισμού με σύνθετους μαθηματικούς υπολογισμούς και πράξεις (αλγορίθμους). Σημαντικό επίσης, καθώς μένει να φανεί που θα οδηγήσει αυτή η πολιτική, το γεγονός πως πλέον οι επιθεωρητές Εργασίας θα επιβάλλουν τα πρόστιμα με βάσει συγκεκριμένα τεκμήρια, που θα περιλαμβάνονται στην υπουργική απόφαση.

Ακόμα, προβλέπεται κατάργηση της επιβολής κυρώσεων με βάση το μέγεθος της επιχείρησης πανελλαδικά, με το υπουργείο να υποστηρίζει πως αυτό γίνεται επειδή ο προηγούμενος τρόπος οδηγούσε στην επιβολή βαρύτατων, πολλαπλάσιων της πραγματικής παράβασης, προστίμων σε επιχειρήσεις που διατηρούν αλυσίδα καταστημάτων ή εμφανίζουν διασπορά εγκαταστάσεων ή μεγάλο αριθμό εργαζομένων, ακόμη και εάν η παράβαση αφορούσε π.χ. έναν μόνο εργαζόμενο.

Όπως υποστηρίζεται στην ανακοίνωση το νέο σύστημα, πλέον, έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

1. Αντικειμενικότητα και απλότητα:

Κάθε παράβαση διάταξης της εργατικής νομοθεσίας με βάση τη βαρύτητά της και τον αριθμό εργαζομένων που πλήττονται από αυτή αντιστοιχίζεται με συγκεκριμένο χρηματικό ποσό. Η σοβαρότητα της παράβασης περιγράφεται και αξιολογείται στην Υπουργική Απόφαση, ενώ με βάση τη βαρύτητά της ορίζεται συγκεκριμένο ποσό προστίμου, το οποίο ο Επιθεωρητής Εργασίας καλείται να επιβάλει, εφαρμόζοντας ευθέως την απόφαση. Θεσπίζεται δηλαδή ένα σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού των προστίμων και εξαλείφονται τα υποκειμενικά κριτήρια, με στόχο να επιβάλλεται για όμοιες περιπτώσεις πρόστιμο της ίδιας βαρύτητας, να γνωρίζουν οι εργοδότες εκ των προτέρων το ακριβές ύψος του πρόστιμου για κάθε συγκεκριμένη παράβαση, και εν τέλει σε ένα πλαίσιο διαφάνειας και σαφήνειας να προστατεύονται τα δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά και να διασφαλίζεται ο υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων.

2. Αναλογικότητα και αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων

Τα συγκεκριμένο ύψος του προστίμου θα είναι ανάλογο με τη διαπιστωθείσα παράβαση, συναρτώμενο, σε κάθε περίπτωση, με τον αριθμό των εργαζομένων που αφορά η παράβαση. Θεραπεύεται έτσι η στρέβλωση του προηγούμενου συστήματος που κλιμάκωνε το πρόστιμο κυρίως με βάση το μέγεθος της επιχείρησης, λαμβάνοντας ελάχιστα υπόψη τον πλέον σημαντικό παράγοντα: την έκταση της παράβασης, δηλαδή των αριθμό των εργαζομένων που πλήττονται από την παράβαση.

3. Αυστηροποίηση προστίμων για σοβαρές παραβάσεις

Έμφαση δίνεται στις σοβαρές παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αμοιβή της εργασίας, το χρόνο και τους όρους εργασίας των εργαζομένων, στις οποίες, όπως προαναφέρθηκε, το πρόστιμο αυξάνει προοδευτικά με τον αριθμό των εργαζομένων που θίγονται από αυτές. Ειδικά με το νέο σύστημα δίνεται έμφαση στον αριθμό των θιγομένων εργαζομένων, αλλά και στις παραβάσεις που πλήττουν μερικώς απασχολούμενους και ομάδες ειδικής προστασίας, όπως εγκύους, μητέρες, ανηλίκους, συνδικαλιστικά στελέχη, επιβάλλοντα δε αυστηρά πρόστιμα σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων τους.

Επισημαίνεται ότι και εδώ κεντρική προτεραιότητα συνιστά η αντιμετώπιση της υποδηλωμένης εργασίας με αυστηρές κυρώσεις σε περιπτώσεις μη δηλωθείσας απασχόλησης πέραν του συμφωνηθέντος ωραρίου μερικής απασχόλησης. Έτσι, σε συνδυασμό με το ήδη εφαρμοζόμενο μέτρο της προσαύξησης 12% για κάθε επιπλέον ώρα απασχόλησης πέραν των συμφωνημένων, διαμορφώνεται ένα συνεκτικό πλέγμα προστασίας της μερικής απασχόλησης και αποτροπής φαινομένων υποδηλωμένης εργασίας.

Επίσης, θεσπίζεται διαφορετικού μεγέθους κύρωση για την παράτυπη υπερεργασία έναντι της παράτυπης υπερωρίας, αξιολογώντας τη διαφορετική απαξία των παραβάσεων με βάση τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, εκτιμώντας το γεγονός ότι η υπερεργασία είναι έκτακτη απασχόληση που εμπίπτει στο νόμιμο ωράριο έναντι της υπερωρίας που το υπερβαίνει και ισχύει υπό προϋποθέσεις. Ταυτόχρονα καθίσταται για πρώτη φορά εφαρμόσιμη με δίκαιο τρόπο για όλες τις επιχειρήσεις η επιβολή αυστηρών κυρώσεων ανά θιγόμενο για την παράτυπη υπερωρία, με συνέπεια προς την αρχή της αναλογικότητας και της ισότητας, δηλαδή με πρόστιμο που κλιμακώνεται αποκλειστικά με τον αριθμό των εργαζομένων που βρέθηκαν να εργάζονται υπερωριακά και όχι με το σύνολο του προσωπικού.

4. Απλούστευση και διαφάνεια του συστήματος

Καταργείται η ισχύουσα μέθοδος υπολογισμού με σύνθετους και μαθηματικούς υπολογισμούς και πράξεις (αλγορίθμους). Οι επιχειρήσεις με το νέο σύστημα έχουν την δυνατότητα να γνωρίζουν το συγκεκριμένο πρόστιμο που θα κληθούν να πληρώσουν σε περίπτωση που παραβούν την εργατική νομοθεσία και υπάρχει ευχέρεια για έλεγχο της ορθότητας του υπολογισμού των προστίμων.

5. Διευκόλυνση του έργου των Επιθεωρητών Εργασίας

Οι Επιθεωρητές Εργασίας θα επιβάλλουν το πρόστιμο όπως το ορίζει συγκεκριμένα η Υπουργική Απόφαση με συνέπεια την αποφυγή αμφισβητήσεων και τον περιορισμό δικαστικής προσβολής του.

6. Εξάλειψη συγκεκριμένων στρεβλώσεων:

α) Κατάργηση των υποκειμενικών απροσδιορίστων κριτηρίων, και αποφυγή ενδεχόμενης καταχρηστικής άσκησης της διακριτικής ευχέρειας των Επιθεωρητών κατά την επιβολή των κυρώσεων και

β) Κατάργηση της επιβολής κυρώσεων με βάση το μέγεθος της επιχείρησης πανελλαδικά, καθώς οδηγούσε στην επιβολή βαρύτατων, πολλαπλάσιων της πραγματικής παράβασης, προστίμων σε επιχειρήσεις που διατηρούν αλυσίδα καταστημάτων ή εμφανίζουν διασπορά εγκαταστάσεων ή μεγάλο αριθμό εργαζομένων, ακόμη και εάν η παράβαση αφορούσε π.χ. έναν μόνο εργαζόμενο.

Σε κάθε περίπτωση, με έμφαση την τήρηση της νομιμότητας υπογραμμίζεται ο σκοπός της αλλαγής του συστήματος επιβολής κυρώσεων που είναι η αποτροπή της παραβατικότητας αλλά με κατάλληλα για τον επιδιωκόμενο σκοπό πρόστιμα, τα οποία είναι διαβαθμισμένα ώστε να είναι δίκαια, να επιτυγχάνουν συμμόρφωση και όχι να έχουν στυγνό εισπρακτικό χαρακτήρα.

«Μηδενική ανοχή στην παραβατικότητα»

Το υπουργείο Εργασίας αναφέρει πως «στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, θα προχωρήσει σε ανάλογες προσαρμογές και στο σύστημα επιβολής προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας του ΣΕΠΕ, θεραπεύοντας παρόμοιες αδυναμίες και παθογένειες του ισχύοντος συστήματος επιβολής προστίμων που εφαρμόζεται για παραβάσεις ασφάλειας και υγείας στην εργασία».

«Η κυβέρνηση και το υπουργείο Εργασίας προχωρά αποφασιστικά και γενναία σε αλλαγές που διαμορφώνουν ένα νέο πρόσωπο της Δημόσιας Διοίκησης, που εμπνέει εμπιστοσύνη στον πολίτη, με αιχμή τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών αρχών, τηρώντας την υπόσχεσή της για ένα ενδυναμωμένο, σύγχρονο και υψηλού κύρους Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας», σημειώνει το υπουργείο Εργασίας ενώ καθιστά σαφές ότι και το υπουργείο Εργασίας και συνολικά η κυβέρνηση «έχουν μεν σαφώς δεσμευτεί στη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού θεσμικού και οργανωτικού περιβάλλοντος για την απρόσκοπτη άσκηση της υγιούς επιχειρηματικότητας και την απελευθέρωση του δημιουργικού δυναμισμού της, όπως με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και εν γένει των φορολογικών επιβαρύνσεων στην οικονομία, αλλά απαιτούν από όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις να τηρούν στο έπακρο τις υποχρεώσεις τους στους εργαζόμενους, τα ασφαλιστικά ταμεία, την κοινωνία».

«Μηδενική ανοχή, λοιπόν, στην παραβατικότητα. Όλοι οι νόμιμοι εργοδότες που συμμορφώνονται με τις προβλέψεις της νομοθεσίας για τις εργασιακές σχέσεις και την υγεία και ασφάλεια στους χώρους εργασίας, δεν έχουν να φοβηθούν απολύτως τίποτε. Θα στηριχθούν ακόμη περισσότερο. Αντίθετα, όσοι συνειδητά παρανομούν σε βάρος των εργαζομένων θα βρουν απέναντί τους το υπουργείο Εργασίας και την Επιθεώρηση Εργασίας», επισημαίνει το υπουργείο.

«Σχεδιάσαμε μία νέα αρχιτεκτονική στο σύστημα επιβολής κυρώσεων και προστίμων για τις παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας προκειμένου να εκσυγχρονίσουμε το ελεγκτικό έργο των επιθεωρητών του ΣΕΠΕ, να προστατέψουμε καλύτερα τα δικαιώματα των εργαζομένων και να διευκολύνουμε το θεσμικό και οργανωτικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις στη χώρα», δήλωσε μεταξύ άλλων ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννης Βρούτσης, ενώ συμπλήρωσε ότι «το νέο σύστημα θα είναι απλό και διαφανές, αναλογικό, αντικειμενικό και το κυριότερο θα εξαλείφει στρεβλώσεις του προηγούμενου συστήματος».

«Με αυτό τον τρόπο, πραγματοποιούμε άλλη μία διαρθρωτική αλλαγή στο υπουργείο και δημιουργούμε ένα σύγχρονο πλαίσιο προς όφελος των εργαζομένων, των συνεπών επιχειρήσεων και παράλληλα διευκολύνουμε και κάνουμε αποτελεσματικότερο το έργο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας», κατέληξε.

«Τομή» αποτελεί για την γενική γραμματέα, Άννα Στρατινάκη, το νέο πλαίσιο για τα επιβαλλόμενα πρόστιμα για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, καθώς, όπως είπε «απαλείφονται στρεβλώσεις και αδικίες του συστήματος, δημιουργώντας ένα περιβάλλον δίκαιο και απλό ταυτόχρονα όμως και αποτρεπτικό για μελλοντικές παραβάσεις, υπερασπιζόμενο τα εργασιακά δικαιώματα, υποχρεώνοντας τους εργοδότες, μικρούς και μεγάλους, να ακολουθούν απαρεγκλίτως τους κανόνες της εργατικής νομοθεσίας σε κλίμα εργασιακής ειρήνης».

Επικροτούν οι εργοδότες του Πειραιά

Την προσοχή όλων των εργοδοτών, για το σύστημα προστίμων εφιστά το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, αφού, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, παρά τις αλλαγές, στο νέο σύστημα εξακολουθεί να παραμένει το προηγούμενο υψηλό πρόστιμο των 10.500 ευρώ.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης χαρακτηρίζει δίκαιες τις 6 αλλαγές, αλλά σημειώνει σε δήλωσή του ότι περιμένει από τον υπουργό Εργασίας Ι. Βρούτση, την υπόσχεση της έβδομης παρέμβασής του για τους συνεπείς, που πρέπει να μπει στην εξίσωση των προστίμων, στις εκ παραδρομής ή ανθρώπινου λάθους παραβάσεις και ονομάζεται, «Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων».

Σε ό,τι αφορά στο σύστημα προστίμων, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά ενημερώνει τις επιχειρήσεις για τις 6 αλλαγές που αφορούν στη μερική απασχόληση, τις υπηρεσίες, τις άδειες και την αδήλωτη εργασία οι οποίες προβλέπονται σε απόφαση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και με την οποία επιχειρείται να εξαλειφθούν παθογένειες στην ελληνική αγορά.

Σύμφωνα με τις 6 νέες παρεμβάσεις, τίθεται τέλος στη δυνατότητα επιβολής διαφορετικών προστίμων σε ίδιας τάξης μεγέθους επιχειρήσεις λόγω των υποκειμενικών κριτηρίων που υιοθετούσε το προηγούμενο σύστημα και προκαλούσε σύγχυση για το τελικό ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου. Με το προηγούμενο σύστημα, σε επιχείρηση με 15 εργαζομένους που δεν χορηγούσε κανονική άδεια σε 5 εργαζόμενους της, μπορούσε να επιβληθεί πρόστιμο που κυμαίνονταν από 5.000 έως 15.000 ευρώ, λόγω διαφορετικής υποκειμενικής κρίσης των Επιθεωρητών που διαμόρφωνε τελικά και το ύψος του προστίμου, ενώ εάν η παράβαση αφορούσε ολόκληρο το προσωπικό της επιχείρησης το γεγονός ήταν αδιάφορο για το τελικό ύψος του προστίμου. Με το νέο σύστημα, το πρόστιμο θα είναι συγκεκριμένου ποσού 900 ευρώ για κάθε εργαζόμενο που θίγεται και διαπιστωμένα δεν λαμβάνει την οφειλόμενη άδεια, χωρίς διακύμανση, διότι καταργείται το υποκειμενικό κριτήριο ως προς το ύψος του προστίμου. Όλοι οι Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων με ασφάλεια δικαίου θα επιβάλλουν πλέον το ίδιο πρόστιμο. Στο παράδειγμα των 5 εργαζομένων που δεν έλαβαν την κανονική τους άδεια από τους 15 εργαζόμενους που απασχολεί η επιχείρηση θα επιβληθεί πρόστιμο ποσού (900Eurox5=) 4.500 ευρώ. Σε περίπτωση που η παράβαση αφορά περισσότερους εργαζόμενους σε αντίθεση με το προηγούμενο σύστημα το πρόστιμο προοδευτικά αυξάνεται για κάθε επιπλέον θιγόμενο εργαζόμενο κατά 900 ευρώ.

Ορθώς διορθώνεται, η δυσανάλογη επιβολή προστίμων σε σχέση με τη βαρύτητα της παράβασης και εξαλείφονται οι υπερβολές του προηγούμενου συστήματος. Ενώ για τη σοβαρότερη παράβαση της αδήλωτης εργασίας επιβαλλόταν και θα εξακολουθήσει να επιβάλλεται πρόστιμο 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο για τη μικρότερη παράβαση της υπερωριακής απασχόλησης, έστω και 1 ώρας, μπορούσε να επιβληθεί πρόστιμο ακόμη και 15.000 ευρώ ανά εργαζόμενο, δηλωμένο με πλήρη απασχόληση. Το πρόστιμο αυτό με το νέο σύστημα θα εξαλειφθεί και με το νέο σύστημα διαχωρίζεται η παράβαση για υπερεργασία από την παράβαση για υπερωρία. Μέχρι τώρα, με το παλιό σύστημα, για παράβαση διάταξης που αφορούσε τη μη καταχώριση υπερωρίας/υπερεργασίας αδιακρίτως, επιβαλλόταν πρόστιμο κατά κεφαλήν που διαφοροποιούνταν ανάλογα με το εργατικό δυναμικό της επιχείρησης. Σε μια επιχείρηση με 50 εργαζομένους, επιβαλλόταν πρόστιμο 3.000 ευρώ για κάθε θιγόμενο εργαζόμενο. Αν διαπιστωνόταν για 15 εργαζόμενους μη νόμιμη υπερεργασία ή και υπερωρία, μπορούσε να επιβληθεί πρόστιμο (3.000Eurox15=) 45.000 ευρώ. Αν όμως η επιχείρηση απασχολούσε 251 άτομα στην επικράτεια, επειδή διέθετε παραρτήματα, το πρόστιμο ανερχόταν σε 15.000 για κάθε θιγόμενο. Δηλαδή πάλι για 15 θιγόμενους εργαζόμενους σε υπερωρία/υπερεργασία επιβαλλόταν πρόστιμο (15.000Eurox15=) 225.000 ευρώ. Από τώρα και στο εξής, το πρόστιμο θα είναι διαφοροποιημένο για παράβαση που αφορά υπερεργασία από την παράβαση για υπερωρία. Θα επιβάλλεται συγκεκριμένο ποσό ανά θιγόμενο εργαζόμενο 400 ευρώ για υπερεργασία και 1.000 ευρώ για υπερωρία ανεξάρτητα από το αν η επιχείρηση είναι μικρή, μεσαία ή μεγάλη. Σε επιχείρηση με 50 εργαζόμενους όταν η παράβαση αφορά 15 θιγόμενους εργαζομένους επιβάλλεται πρόστιμο (400Eurox15=) 6.000 ευρώ για υπερεργασία, ενώ πρόστιμο (1.000Eurox15=) 15.000 ευρώ για υπερωρία.

Βασικός στόχος του νέου συστήματος είναι η αντιμετώπιση της υποδηλωμένης εργασίας και ο διαχωρισμός της πλήρους από τη μερική απασχόληση κατά την επιβολή προστίμου. Έτσι λαμβάνονται μέτρα για τον έλεγχο της μερικής απασχόλησης και επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ για κάθε διαπίστωση απασχόληση μερικώς απασχολουμένου σε διαφορετικό ωράριο από το δηλωθέν χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις. Σε επιχείρηση δυναμικότητας 15 εργαζομένων για την παραπάνω παράβαση που αφορούσε έστω 5 εργαζομένους της, μπορούσε μέχρι πρότινος να επιβληθεί πρόστιμο που κυμαινόταν από 6.000 ευρώ έως 15.000 ευρώ λόγω διαφορετικής υποκειμενικής κρίσης των Επιθεωρητών. Το επιβαλλόμενο πρόστιμο με το νέο σύστημα διαφοροποιείται ανάλογα με το καθεστώς απασχόλησης εάν είναι μερική ή πλήρης και το πρόστιμο είναι συγκεκριμένο χωρίς εύρος. Σε επιχείρηση δυναμικότητας 15 εργαζομένων για κάθε θιγόμενο εργαζόμενο από τους 5 σε διαφορετικό ωράριο εργασίας χωρίς να έχουν τιμωρηθεί οι νόμιμες διατυπώσεις επιβάλλεται πρόστιμο (2.000Eurox5=) 10.000 ευρώ σε περίπτωση μερικής απασχόλησης ή (600Eurox5=) 3.000 ευρώ σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης. Για κάθε επιπλέον θιγόμενο εργαζόμενο, τα παραπάνω πρόστιμα αυξάνονται αντίστοιχα 2.000 ευρώ ή 600 ευρώ, ανάλογα με τη μορφή απασχόλησης.

Αλλαγές προβλέπονται και στα μέτρα για την προστασία ειδικών κατηγοριών εργαζομένων όπως μητέρες, ανήλικοι, έγκυοι, φοιτητές κ.α. Σε περίπτωση μη χορήγησης σε μία μητέρα άδειας μητρότητας επιβαλλόταν πρόστιμο από 1.500 έως 3.000 ευρώ όταν η επιχείρηση ήταν μικρή από 3.000 έως 7.500 ευρώ εάν ήταν μεσαία ή μεγάλη και 7.500 έως 15.000 ευρώ εάν ήταν πολύ μεγάλη, ανάλογα με την υποκειμενική κρίση του Επιθεωρητή για την έκταση της σοβαρότητας και υπαιτιότητας. Με το νέο σύστημα, προσδιορίζεται συγκεκριμένο πρόστιμο 4.000 ευρώ για τη συγκεκριμένη παράβαση για κάθε μητέρα που δεν της χορηγείται άδεια μητρότητας, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης και όλοι οι εργοδότες που δεν τηρούν το νόμο, θα γνωρίζουν τι πρέπει να πληρώσουν για κάθε παράβαση.

Τέλος, τακτοποιείται οριστικά η σύγχυση, εάν το επιβληθέν πρόστιμο προσμετράται στο σύνολο των εργαζομένων της επιχείρησης ή μόνο στους θιγόμενους εργαζόμενους που εντοπίζονται στον έλεγχο. Εν κατακλείδι, με το νέο σύστημα διαχωρίζονται οι διοικητικές γενικές παραβάσεις από αυτές που αφορούν το ουσιαστικό ατομικό εργατικό δίκαιο.