Η χιονοκάλυψη αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα τόσο του καιρού, όσο και του κλίματος μιας περιοχής, καθώς βοηθά στην εκτίμηση της εκδήλωσης ξαφνικών πλημμυρών, ενώ ταυτόχρονα παρέχει την απαραίτητη ποσότητα νερού στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα.

Παρ’ όλα αυτά σήμερα, η χιονοκάλυψη κυμαίνεται σε εξαιρετικά χαμηλα για την εποχή επίπεδα, καθώς μόλις το 1,3% της Ελλάδας καλύπτεται από χιόνι στο ξεκίνημα του νέου έτους. Αντιθέτως, ο μέσος όρος της περιόδου 2004-2020 ήταν 9%, σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
Πάντως και τον χειμώνα 2019-2020 η χιονοκάλυψη βρισκόταν και πάλι σε ιδιαίτερα χαμηλά για την εποχή επίπεδα, ωστόσο δύο ισχυρές κακοκαιρίες στα τέλη του Δεκεμβρίου 2019 (Ζηνοβία) και στις αρχές Ιανουαρίου 2020 (Ηφαιστίωνας) αύξησαν βραχυπρόθεσμα τη χιονοκάλυψη. Φέτος όμως κάτι τέτοιο δεν αναμένεται να συμβεί σύντομα που όμως φέτος δεν αναμένεται να συμβεί σύντομα.

Για την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου 2021, ναι μεν προβλέπονται χιονοπτώσεις σε μεγάλα υψόμετρα αλλά δεν αναμένεται να αυξήσουν σημαντικά τη χιονοκάλυψη.