Ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων (Tier I) της τρίτης μεγαλύτερης ελληνικής τράπεζας υποχώρησε στο 3%, σύμφωνα με ανακοίνωσή της. Συνολικά το κόστος της απομείωσης των ελληνικών ομολόγων της Alpha Bank…