Αναχωρεί σήμερα η αποστολή Ένα Σχολείο για τη Γάζα. Το TPP θα παρακολουθεί την πορεία της  (Καθημερινή: http://bit.ly/ai5eWz)