Στη Βουλή κατατέθηκε την Τρίτη, το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τον τίτλο «Μέτρα για την προώθηση των θεσμών της αναδοχής και υιοθεσίας».
 
Το νομοσχέδιο προβλέπει τη σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Αναδοχής Υιοθεσίας (ΕΣΑΝΥ) και του Εθνικού Μητρώου Υποψήφιων Ανάδοχων Γονέων καθώς και η δημιουργία μιας μεγάλης δεξαμενής εξειδικευμένου, πιστοποιημένου προσωπικού του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ), το οποίο θα αναλάβει τη γρήγορη ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών (διεξαγωγή κοινωνικών ερευνών, σύνταξη κοινωνικών εκθέσεων). 
 
Ειδικότερα, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η νομοθετική παρέμβαση εισάγει βασικές καινοτόμες ρυθμίσεις, οι οποίες συνοψίζονται ως εξής:
  • Θέσπιση συμβουλευτικού γνωμοδοτικού οργάνου, υπό τον τίτλο «Εθνικό Συμβούλιο Αναδοχής Υιοθεσίας» (Ε.Σ.Αν.Υ.).
  • Εισαγωγή Εθνικού Μητρώου Ανηλίκων, στο οποίο καταγράφονται υποχρεωτικά όλα τα παιδιά που διαβιούν σε μονάδες παιδικής προστασίας.
  • Εισαγωγή Εθνικού Μητρώου Υποψήφιων Ανάδοχων Γονέων, στο οποίο καταχωρούνται, όσοι επιθυμούν να υιοθετήσουν παιδί ή να γίνουν ανάδοχοι γονείς, εφόσον πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις και έχουν παρακολουθήσει το υποχρεωτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
  • Εισαγωγή του θεσμού της ανάθεσης της διεξαγωγής της κοινωνικής έρευνας και της σύνταξης κοινωνικής έκθεσης σε πιστοποιημένους κοινωνικούς λειτουργούς του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (Σ.Κ.Λ.Ε.), το οποίο λειτουργεί, βάσει του Ν. 4357/16.
  • Καθιέρωση του νέου θεσμού της επαγγελματικής αναδοχής, που αφορά σε παιδιά με χρόνια προβλήματα υγείας και συμπεριφοράς.
  • Ανάληψη της ασφαλιστικής κάλυψης των παιδιών σε αναδοχή από τον ασφαλιστικό φορέα των ανάδοχων γονέων.
  • Καθιέρωση της οικονομικής ενίσχυσης των ανάδοχων γονέων από ενιαίο φορέα.
  • Καθιέρωση του θεσμού της βραχείας αναδοχής.

Ανοίγει ο δρόμος για αναδοχή παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια
 

Σημειώνεται ότι η δυνατότητα σε όσους έχουν συνάψει Σύμφωνο Συμβίωσης να συμμετάσχουν στην διαδικασία της αναδοχής (όχι όμως και της υιοθεσίας), ρύθμιση η οποία εμπεριέχεται στο νομοσχέδιο, ανοίγει το δρόμο της αναδοχής και για τα ομόφυλα ζευγάρια. 
 
Παράλληλα, με το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, θεσπίζεται επίσης για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο θεσμός της επαγγελματικής αναδοχής για τις περιπτώσεις παιδιών με χρόνια προβλήματα υγείας και συμπεριφοράς, όπως αναφέρεται.Ο ανάδοχος γονέας προβλέπεται να αμείβεται με μηνιαία αντιμισθία και θα του παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη ασθένειας και συντάξεως. Στόχος είναι να λυθεί το πρόβλημα της έλλειψης υποψηφίων αναδόχων γονέων για τις ευαίσθητες αυτές ομάδες παιδιών.