Για «πολλαπλασιαστικές αρνητικές επιδράσεις» στην κοινωνία και την οικονομία κάνει λόγο σε ανακοίνωση της η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ) τονίζοντας πως όσον αφορά επιχειρήσεις και εργαζόμενους, «οι αναστολές καταβολής ΦΠΑ, αναστολή ρυθμισμένων φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και αναστολή πληρωμής των δόσεων για δάνεια, δεν αποτελούν μέτρα που μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις σοβαρότατες συνέπειες της κατάρρευσης της εσωτερικής ζήτησης και του περιορισμού της οικονομικής δραστηριότητας». Τα μέτρα αυτά απλώς μεταφέρουν για το μέλλον τις συσσωρευμένες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, οι οποίες πλέον λειτουργούν σε διαφορετική βάση, ενώ λόγω των οικονομικών επιπτώσεων και της ανεπάρκειας των μέτρων στήριξης «1 στις 3 επιχειρήσεις είχε εκφράσει το φόβο ενδεχόμενου κλεισίματος», σύμφωνα με την τελευταία εξαμηνιαία έρευνα κλίματος που εξέδωσε η συνομοσπονδία, η οποία μάλιστα διενεργήθηκε σε μια περίοδο που η κατάσταση στο μέτωπο της πανδημίας ήταν ακόμα ελεγχόμενη.

Η ΓΣΕΒΕΕ στην εν λόγω ανακοίνωση κάνει λόγο για αναγκαία και άμεση συμπλήρωση των μέτρων για τη βιωσιμότητα των μικρών επιχειρήσεων, αφού «προσφέρουν το 80% των θέσεων απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα» προτείνοντας «νέες ρυθμίσεις διαγραφής υποχρεώσεων για τις πληττόμενες μικρές επιχειρήσεις, που ήδη συγκεντρώνουν ένα πολύμηνο και πολυεπίπεδο κόστος», ενώ τονίζει πως «κρίνεται αναγκαία επίσης η περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων μέσα από ευρύτερα μέτρα άμεσων επιχορηγήσεων, δεδομένου ότι η έκταση και ο τύπος των υφιστάμενων μέτρων δεν επαρκούν για την κάλυψη των κρίσιμων αναγκών». Τέλος, υπογραμμίζει ότι «απαιτείται άμεσα ένα λειτουργικό σχέδιο για το σημαντικό ζήτημα παράτασης πληρωμής των επιταγών».

Για «πρόνοιες που θα ρυθμίζουν ξεκάθαρα κρίσιμα θέματα όπως των επιταγών, των ΔΕΚΟ, αλλά και των ενοικίων» έκανε έκκληση και ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Σταύρος Καφούνης με αφορμή την εξειδίκευση των μέτρων οικονομικού ενδιαφέροντος από την κυβέρνηση εκφράζοντας την ανησυχία του για τις συνέπειες του δεύτερου lockdown στις επιχειρήσεις, για τις οποίες, όπως τόνισε, θα «πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις υπόλοιπες υποχρεώσεις που θα πρέπει κατά το διάστημα αυτό να καλυφθούν» αφού είναι εξίσου κρίσιμη «η ημέρα που με το καλό θα επιστρέψουμε και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το βουνό όλων των συσσωρευμένων υποχρεώσεων, λειτουργώντας σίγουρα υπό καθεστώς χαμηλών τζίρων».

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΓΣΕΒΕΕ:

Είναι πασιφανές πλέον ότι η υγειονομική κρίση κλιμακώνεται ραγδαία και σε συνέχεια της νέας κλιμάκωσης οξύνονται ολοένα και περισσότερο οι οικονομικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τα γενικά περιοριστικά μέτρα (lockdown). Ταυτόχρονα, η τρέχουσα οικονομική κρίση εξελίσσεται ταχύτατα σε έντονα κοινωνική με πολλαπλασιαστικές αρνητικές επιδράσεις τόσο στην καθημερινότητα των πολιτών όσο και στην ήδη επιβαρυμένη κατάσταση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Αναστολές καταβολής ΦΠΑ, αναστολή ρυθμισμένων φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και αναστολή πληρωμής των δόσεων για δάνεια δεν αποτελούν μέτρα που μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις σοβαρότατες συνέπειες της κατάρρευσης της εσωτερικής ζήτησης και του περιορισμού της οικονομικής δραστηριότητας, δεδομένου ότι απλώς μεταφέρουν συσσωρευμένες υποχρεώσεις προς το μέλλον για επιχειρήσεις που λειτουργούν πλέον σε ένα πολύ διαφορετικό οικονομικό περιβάλλον.

Τα συγκεκριμένα μέτρα προτείνεται να συμπληρωθούν από νέες ρυθμίσεις διαγραφής υποχρεώσεων για τις πληττόμενες μικρές επιχειρήσεις που ήδη συγκεντρώνουν ένα πολύμηνο και πολυεπίπεδο κόστος, το οποίο επιβαρύνει δραματικά τη βιωσιμότητα τους. Κρίνεται αναγκαία επίσης η περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων μέσα από ευρύτερα μέτρα άμεσων επιχορηγήσεων δεδομένου ότι η έκταση και ο τύπος των υφιστάμενων μέτρων δεν επαρκούν για την κάλυψη των κρίσιμων αναγκών. Επιπλέον, απαιτείται άμεσα ένα λειτουργικό σχέδιο για το σημαντικό ζήτημα παράτασης πληρωμής των επιταγών.

Οι τελευταίες εξελίξεις καταδεικνύουν τη σοβαρότητα της κατάστασης τόσο για την κοινωνία όσο και την οικονομία. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την τελευταία εξαμηνιαία έρευνα κλίματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ -η οποία διενεργήθηκε σε μια περίοδο που η κατάσταση στο μέτωπο της πανδημίας ήταν ακόμα ελεγχομένη-, 1 στις 3 επιχειρήσεις είχε εκφράσει το φόβο ενδεχόμενου κλεισίματος. Με το νέο lockdownπλέον, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για άμεσο κλείσιμο δεκάδων χιλιάδων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, εάν δεν ληφθούν εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα στήριξης τους.

Τονίζουμε ότι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα προσφέρουν το 80% των θέσεων απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα. Κατά συνέπεια, άμεση προτεραιότητα μας πρέπει να αποτελέσει, αυτήν την κρίσιμη στιγμή, η διάσωση του κοινωνικού και οικονομικού ιστού μέσα από τη διαμόρφωση ενός ισχυρού πλαισίου προστασίας και ανθεκτικότητας για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.