Την έρευνα παρουσιάζει ο Σταύρος Ιωαννίδης, καθηγητής στο Πάντειο, υπεύθυνος έρευνας στο παρατηρητήριο επιχειρηματικότητας του ΙΟΒΕ.
 
Όπως αναφέρθηκε, ο αριθμός των ατόμων που βρισκόταν σε φάση εκκίνησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας το 2013 ήταν περίπου 380.000 άτομα ή 70.000 λιγότεροι σε σχέση με το 2012, οπότε το ποσοστό ήταν ήδη χαμηλότερο από το 2011 (6,5% του ενεργού πληθυσμού έναντι 8%, αντίστοιχα).
 

Στροφή στις επιχειρήσεις
 

Μετά την έναρξη της κρίσης, η επιχειρηματικότητα ανάγκης σημείωσε αύξηση, καθώς τρεις στους δέκα επιχειρηματίες δηλώνουν πως στράφηκαν στον επιχειρηματικό στίβο από ανάγκη.
 
Οι μικρές επιχειρήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν εύκολα τον προσανατολισμό τους, ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ Νίκος Βέττας αναφερόμενος στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές εξαγωγές.
 
Ο πρόεδρος του ΙΟΒΕ, Οδυσσέας Κυριακόπουλος, επεσήμανε ως ιδιαίτερα αρνητικό στοιχείο για την ελληνική επιχειρηματικότητα τον φόβο της αποτυχίας.
 
Η έρευνα διενεργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος GEM (Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας), στο οποίο συμμετέχουν 69 χώρες. Είχε δείγμα 2.000 ατόμων.