Βλέπουν ανάκαμψη. Μιλάνε για καιρούς δοξασμένους, και πάλι (Άννα μην κλαις) θα γυρέψουμε βερεσέ απ΄ τον μπακάλη. (Sofokleous10: http://bit.ly/cXNl7h)